Hasan Dağı/Aksaray 📚☕️ Yol ve Yolculuk Üzerine -1-🍃 Orhan Pamuk’un Yeni Hayat

Hasan Dağı/Aksaray 📚☕️
Yol ve Yolculuk Üzerine -1-🍃 Orhan Pamuk’un Yeni Hayat isimli şaşırtıcı ve baş döndürücü romanında okuduğu bir kitaptan etkilenip, kitabın vadettiği yeni hayatın peşinden giden genç kahraman taşra şehirlerine doğru uzun otobüs yolculuklarına çıkar: “Otobüslere bindim, otobüslerden indim, garajlarda gezindim otobüslere bindim, otobüslerde uyudum, günleri gecelere yetiştirdim…nasıl da kararlıymış bu genç yolcu kendisini o bilinmeyen ülkenin eşiğine götürecek yollarda sürüklenmeye…”🍃 Faruk Nafiz Çamlıbel Han Duvarları isimli nefis şiirinde Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya yapılan bir atlı araba (yaylı) yolculuğunu anlatır: “Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri/ Atlarımız çözüldü girdik handan içeri/Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya/Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya…🍃 Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları isimli destansı eserinde Haydarpaşa Garından hareket eden bir tren içerisindeki yolcuların profilleri üzerinden ülkenin umumi manzarasını ortaya koyar; “Kerim’in İstiklal madalyası olabilirdi/yok/Kerim’in kamburu olmayabilirdi/var/Ve şimdi 1941 senesinde/ vagonun penceresinden girerken bahar/Kerim düşünüyor…”🍃Yolculuğun dinler tarihi açısından da önemi büyüktür. Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicreti Kur’an ayetleriyle teşvik edilir; ” Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de…..” (Nisa/100) Tevrat’ta Hz. Musa’nın kavmiyle (İsrailoğulları) Mısır’dan ayrılışı anlatılır. İncilde ise Hz. İsa’nın Filistin topraklarındaki seyahatlerine yer verilir ve dini yayma amaçlı yolculuklar (Misyonerlik) teşvik edilir: “İsa onlara şöyle buyurdu, ‘Dünyanın her yanına gidin, Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun” (Markos-16/15)🍃İtalyan dilinin kurucusu sayılan Dante, İlahi Komedya isimli eserinde Cehennem, Araf ve Cennete yaptığı düşsel bir yolculuğu anlatır. Bu yolculukta ona Latin Şair Vergilius ve Sevgilisi Beatrice eşlik eder: “Yaşam yolumuzun ortasında/karanlık bir ormanda buldum kendimi/çünkü doğru yol yitmişti..”🍃 Yol ve orman metaforunu Kafka’da kullanır: “Ormanda yolunu kaybetmiş çocuklar gibi terkedilmişlik içerisindeyiz…”(To be continued 😊)

geziyorgunu (Haluk) paylaştı.

-