… • Hattabın Oğlu Ömer ve Memurlarla olan ilişkisi • Hz. Ömer


… • Hattabın Oğlu Ömer ve Memurlarla olan ilişkisi • Hz. Ömer döneminde valiler ve diğer önemli memurlar kendilerine yüklenen ağır sorumluluklar sebebiyle yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaya ve ticaret yapmaya fırsat bulamayacaklardır. Hz. Ömer, tayini yapılmış olan vali ve diğer devlet memurlarına yüksek maaş vermiş, ticaret yapmalarını da yasaklamıştır. Memurların ticaret yapmasının görevlerini aksatmalarına ve ticari ilişkileri esnasında nüfuzlarını kullanmalarına vesile olur düşüncesiyle ticaret yapmaktan men edilmişlerdir. Vali ve diğer memurların görevleri esnasında hediye almaları da bazı suistimallere fırsat vermemek için yasaklanmıştır. • #Ümmetin4Halifesi • Yönetimde bu derece hassas olan bir Halifenin nesli olarak günümüzde tüm devlet kurumlarında dönen entrikaları izlemek ve ses çıkarmamak üzücü ve onur kırıcı hale gelmiştir. Benimsememiz gereken bir adalet anlayışı varsa oda Ömer’in adaletidir! • r a m a z a n • a d a l e t • g e c e • b e r e k e t •
unalaldemr paylaştı.

-