‪“Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için

‪“Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle, yaptığınız infak ve sadakalarınızı boşa çıkarmayın!”‬
‪Bakara/264‬

mozbag (Mustafa Özbağ) paylaştı.

-