#1950’lerde #istimlak edilen #ArabacılarKışlası ve İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi, #Tophane, #İstanbul

#1950’lerde #istimlak edilen #ArabacılarKışlası ve İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi, #Tophane, #İstanbul, #SALTAraştırma, Fotoğraf Arşivi

salt_online (SALT Online) paylaştı.

-