52 yıldır Kolombiya devleti ile savaş halinde olan FARC’ın elindeki son silahlar?

52 yıldır Kolombiya devleti ile savaş halinde olan FARC’ın elindeki son silahları da teslim etmesinin ardından, ülkedeki savaş sona erdi.

capamagmoments (Çapamag Moments) paylaştı.

-