______________________________________________ Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar

______________________________________________

Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar;
korkak, cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar
ve kahreden yaratan ki onlardır,
destânımızda yalnız onların mâceraları vardır
#nazımhikmet #iyi geceler dostlar
______________________________________________

gayeakgunlu (Gaye Akgünlü) paylaştı.

-