AZ DA OLSA HAYIRLI AMEL İŞLEMEK . Ebû Zer (Radıyallâhı anh) anlatıyor

AZ DA OLSA HAYIRLI AMEL İŞLEMEK
.

Ebû Zer (Radıyallâhı anh) anlatıyor:
.

Peygamberimize (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Yâ Resûlullâh! Namazın fazileti hakkında ne buyurursunuz?” diye sordum, buyurdular ki:
.

Namaz, amellerin en faziletlisi ve hayırlısıdır.
.

Yâ Resûlullâh! Bana göre amellerin en faziletlisi ve hayırlısını söylemediniz. O nedir?.
.

Oruçtur. O da çok hayırlı bir ameldir, amma, amellerin en faziletlisi değil.” buyurdular.
.

Yâ Resûlullâh, hangi sadaka en faziletlidir?
.

Malı az olanın sadakası yahut fakire gizlice verilen sadaka.
.

Eğer ona gücüm yetmezse.
.

Yiyeceğinin fazlasından verirsin.
.

Eğer onu da yapamazsam.
.

Yarım hurma(da olsa sadaka) verirsin.
.

Onu da veremezsem.
.

Senden bir şey isteyene- güzel kelimeyle olsun mukâbele edersin.
.

Onu da yapamazsam.
.

İnsanlara eziyet verecek her türlü söz ve fiili terk edersin. Çünkü bu da nefsin için verdiğin bir sadaka sayılır.
.

Onu da yapamazsam deyince:
.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Her halde hiçbir hayır yapmak istemiyorsun. buyurdu.
(Müsned-i Bezzâr)

ilimvakti (Dini Bilgiler) paylaştı.

-