. . BAKARA 160: Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça


. . BAKARA 160: Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lânetlenmekten) kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. . HAC 60: Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. . BAKARA 37: Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. . BAKARA 54: Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.” . HÛD 90: “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” . TAHRÎM 8: Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. . . . . . . NÛR 10: Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, hâliniz nice olurdu??? ______________
vuslat_91 paylaştı.

-