Beklediğimiz bir yağmur var Fakat artık, göğün yüzüne bakacak yüzümüz Açacak ellerimiz

Beklediğimiz bir yağmur var
Fakat artık, göğün yüzüne bakacak yüzümüz
Açacak ellerimiz yoktur.

Âmine Havle/Şiar’6

siardergi (Şiar Dergi) paylaştı.

-