Belli bir müminin veya zimmînin [gayrimüslim vatandaşın] aybını, onu kötülemek için arkasından

Belli bir müminin veya zimmînin [gayrimüslim vatandaşın] aybını, onu kötülemek için arkasından söylemek, gıybet olur. Gıybet, haramdır. Dinleyen, o kimseyi tanımıyorsa, gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bunu işitirse, üzülür. Bedeninde, nesebinde, ahlâkında, işinde, sözünde, dîninde, dünyasında, hattâ elbisesinde, evinde, hayvânında bulunan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, bunu işitince üzülürse, gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de, hep söylemek gibi gıybettir.
Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendiğinde, hâfızların, din adamlarının, “elhamdülillâh biz böyle değiliz” demeleri, gıybetin en kötüsü olur. Birisinden bahsedilirken, “elhamdülillâh, Allah, bizi hayâsız yapmadı” gibi, onu kötülemek, çok çirkin gıybet olur. “Falanca kimse çok iyidir, ibâdette şu kusuru olmasa, daha iyi olurdu” demek, gıybet olur. Hucurât sûresinde, onikinci âyetinde meâlen, (Birbirinizi gıybet etmeyiniz!) buyuruldu.
Gıybet, adam çekiştirmek demektir. Birisini gıybet etmek, ölmüş insanın etini yimek gibi olur buyuruldu. Hadis-i şerifte, (Kıyâmet günü, bir kimsenin sevap defteri açılır. “Yâ Rabbî! Dünyada iken, şu ibâdetleri yapmıştım. Sayfada bunlar yazılı değil” der. “Onlar, defterinden silindi, gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı” denir) ve (Kıyâmet günü bir kimsenin hasenât defteri açılır. Yapmamış olduğu ibâdetleri orada görür. “Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır” denir) buyuruldu.
Ebü’l-Muzaffer Havâfî hazretleri rahmetullahi aleyh

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-