“Ben kulumun zannı üzereyim; yani hakkımda ne düşünüyorsa ben kendisi için oyum.


“Ben kulumun zannı üzereyim; yani hakkımda ne düşünüyorsa ben kendisi için oyum. O beni gönlünde gizlice zikrettiğinde ben de onu zikrederim. Beni bir topluluk içinde zikredecek olursa ben de onu, ondan daha hayırlı bir topluluk içerisinde zikrederim. Şayet bana bir karış yaklaşacak olursa ben ona bir dirsek yaklaşırım; bir dirsek yaklaşmasına karşılık ben bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben koşarak varırım!”
igbusracelik paylaştı.

-