. “beyhude âh etme nâçar bir kapı örterse birini açar.”


.
“beyhude âh etme nâçar
bir kapı örterse birini açar.”
esenlikbildirisi paylaştı.

-