Beyt-ül-Makdis …İmam-ı Begavi’ ( rahmetullahi aleyh” ) n in bildirdiğine göre, cinnilerin


Beyt-ül-Makdis …İmam-ı Begavi’ ( rahmetullahi aleyh” ) n in bildirdiğine göre, cinnilerin Süleyman Aleyhisselam için yaptıkları şeylerden biridir Beyt-ül-makdis ‘dir. …. Beyt-ül-Makdis in inşaasını Davut Aleyhisselam başladı isede O kendisine Süleyman Aleyhisselam ‘ı halef seçerek bu kutlu mabedin tamamlanmasını oğluna vasiyet etmişti. Süleyman Aleyhisselam cinleri topladı, onlar arasında iş taksimi yaptı. Onlardan her bir cemaate ayrı iş verdi. Sonra usta ve mühendislerce, 12 mahallesi olan bir şehir yaptırdı. Ve her bir mahalleye bir Kabile yerleştiği. Şehrin kurulması bitince, mescidin tamamlanmasını emr etti. Cinleri bölük bölük yaptı. Bir kısmı altın-gümüş-Yakut ; bir kısmı denizden saf inci; bir kısmı mücevherat ve kıymetli taşlar; bir kısmı misk, amber ve diğer güzel kokuları getirdiler. Bunlar yeterli olduğu vakit bunları işlemek için ustalar getirildi. Ustalar taşları yonttu. Mücevher , inci ve Yakut ile işlediler. İşlenen malzemeler ile mescidin inşasını tamamladılar. O asırda, ondan güzeli olmayan ve bir eşi bulunmayan bu mescide””””” Beyt-ül Makdis”””” dediler. Daha sonra “””MESCİD-İ AKSA””” adıyla anıldı.
buyuklerin_sozu paylaştı.

-