Bir dirhem lezzet için binler elem çekme..

Bir dirhem lezzet için binler elem çekme..

cayhouse (Çay House) paylaştı.

-