Birçok kuşun konduğu dalları var, insanların dinlenlenmek için oturduğu bir gölgesi var

Birçok kuşun konduğu dalları var, insanların dinlenlenmek için oturduğu bir gölgesi var.
Herkese faydan var ama yalnızsın bahtsız ağaççık

ftm_atasoy (Fatıma Atasoy) paylaştı.

-