/Bismillahirrahmanirrahim/ “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken ALLAH’ı (CC) anarlar; Göklerin


/Bismillahirrahmanirrahim/ “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken ALLAH’ı (CC) anarlar; Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler.” Ve “Rabbimiz… Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen Yücesin, bizi ateşin azabından koru.” derler. (Al’i İmran Suresi 191. Ayet) “Yani o kimseler her halukarda ALLAH’ı (CC) Yüceliğini, İsimlerinin tecellilerini ve ALLAH’ın (CC) muhteşem sanatını düşünerek her an’larında (ayakta, oturarak, yatarken) ALLAH’ı (CC) memnun edecek davranışlar gestererek, Rabblerine karşı hassas düşünerek yaşarlar.” ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
halvetibeser paylaştı.

-