Bu en eski acılar içimizde artık meyve vermesin mi? Sevdiğimizden severek kopmak

Bu en eski acılar içimizde artık meyve vermesin mi?
Sevdiğimizden severek kopmak, onu titreyerek aşmak çağı değil mi?.
.
.
.

Çünkü Rilke
Her geceye bir ağıt yakma vaktinde değil miyiz?
Ve hep, kıyımda köşemde ve en çok da sırtımda o canım şairin eli, dizeleri.. Huzurla

zehrademirkale (Zehra Demirkale) paylaştı.

-