Canimin içi Ahmet Erhan, der ki: “o guzel insanlarla şöyle ya da


Canimin içi Ahmet Erhan, der ki: “o guzel insanlarla şöyle ya da böyle görüsenlere, tanisanlara, okuyanlara “her gün” 2 Temmuz’dur.”
piriltemel paylaştı.

-