Çiçeklerin iki türlü boyun eğişleri var, biri Allah’a her an itaat cihetiyledir


Çiçeklerin iki türlü boyun eğişleri var, biri Allah’a her an itaat cihetiyledir ki bu inkiyad onları dikbaşlı yapar, biri ise hayattarlık süreci bitince olur, şüphesiz bu da çok şey anlatır bize.
banaelifde paylaştı.

-