Cinim misidinli dizi izliycim şi giriltili şiyi irtidin kildirir misin

Cinim misidinli dizi izliycim şi giriltili şiyi irtidin kildirir misin

ollaluna (Yeliz) paylaştı.

-