Çoğunluğu kadınlardan oluşan 5 bini aşkın Fransız, süregelen kıtlık nedeniyle Versailles Sarayı’na


Çoğunluğu kadınlardan oluşan 5 bini aşkın Fransız, süregelen kıtlık nedeniyle Versailles Sarayı’na yürüdü, 1789. @acayipgercekler @dovmesanati @dizifilmkareleri
tarihianlar paylaştı.

-