D VİTAMİNİ OTİZM BELİRTİLERİ ÜSTÜNDE ETKİLİ OLABİLİR Mİ? Araştırmacılar, çift kör klinik

D VİTAMİNİ OTİZM BELİRTİLERİ ÜSTÜNDE ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Araştırmacılar, çift kör klinik çalışmasında otizm belirtilerinde D vitamini takviyesi ile ilgili ilk defa önemli bir ilerleme göstermişlerdir. Araştırma sonuçları, çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarına D vitamini takviyesi yapmaları durumunda yararlı etkiler görebileceklerini ortaya koymaktadır.
Bu yeni araştırma, otizmli çocukların %57’sinde D vitamini eksikliği ve %30’unda D vitamininin yetersiz seviyelerde olduğunu gösteren bir başka araştırmanın hemen ardından gelmiştir. Ayrıca bu araştırmada, şiddetli otizm belirtileri olan hastaların D vitamini seviyeleri orta dereceli otizm belirtileri olan hastalara göre önemli ölçüde daha düşüktü.
Yeni D Vitamini ve Otizm Araştırması

Yaşları 3 ila 10 arasında değişen toplam 109 çocuk araştırmaya katıldı. 4 aylık bir süre boyunca çocuklara vücut ağırlıklarındaki kilogram başına 300 ünite D3 vitamini verildi. Günde 5000 üniteden fazla vitamin verilmedi.

Deneme süresi sonunda, araştırmacılar şunları gözlemdiler; • D vitamini alan çocukların %76,4’ü Otistik Çocukları Değerlendirme Ölçeği’nde (CARS) 4 ila 10 puan arasında düşüş gösterdi. Otistik Çocukları Değerlendirme Ölçeği (CARS), insanlarla olan ilişki, duygusal tepki, sözlü iletişim, etkinlik seviyesi, korku, sinirlilik gibi değerlendirmeleri içerir. • D vitamini alan çocukların %18,2’si 1 ila 3 puan arasında düşüş gösterdi. • Plasebo almış çocuklarda herhangi bir gelişme görülmedi. • D vitamini alan çocukların %8,3’ünde kızarıklık, kaşınma ve ishal gibi yan etkiler meydana geldi ve bu etkiler kısa ve hafif şiddetteydi.

Araştırmacılar, buldukları sonuçların otistik çocuklar için yeni bir yaklaşımı doğrulayabileceğini ancak tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Ulusal Otizm Topluluğu’nda Otizm Merkezi direktörü olan Carol Povey, ebeveynlerin ve otizmli insanların bu alandaki diğer çalışmalar bitirilene kadar bu araştırma üzerinden herhangi bir karar almamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

D vitamini… Devamı yorumlarda…

saglikliyasiyoruzcom (Sağlıklı Yaşıyoruz) paylaştı.

-