D VİTAMİNİNİ KÖTÜLEME LOBİSİ ÜLKEMİZDE İŞ BAŞINDA! Son günlerde D vitamininin önemi

D VİTAMİNİNİ KÖTÜLEME LOBİSİ ÜLKEMİZDE İŞ BAŞINDA!

Son günlerde D vitamininin önemi konusunda farkındalık yaygınlaşmaya başladı. Pek çok kişi D vitamini düzeylerini yükselterek çeşitli hastalıklardan kurtuluyor. Bu durum karşısında da bazı çevrelerde bu konuda bir rahatsızlık geliştiğini gözlemliyoruz. Bizleri D vitamini meftunları olarak nitelendiren bir kısım D vitamini karşıtları, görüşlerini bazı referanslarla desteklemeyi düşünmüşler. Biz bu referansları tek tek inceledik ve gördük ki bunların bizim görüşlerimizi değiştirmesine imkan yok. Şimdi gelelim bu makalelere:

1- “Monthly High-Dose Vitamin D Treatment for the Prevention of Functional Decline: A Randomized Clinical Trial” Fonksiyonel Gerilemeyi Önlemek İçin Aylık Yüksek Doz D Vitamini Tedavisi: Randomize Klinik Çalışma (1)
JAMA’ da yayınlanan bu araştırmada, “yüksek doz D vitamininin 70 yaş üzerindeki insanlarda bacak fonksiyonları ve kas kuvveti üzerine bir faydası olmadığı gibi düşme riskini de artırıyor” deniyor. Günlük 800 ve 2000 IU (yüksek doz deniyor) D vitamini kullanımının bu konuda bir fayda sağlayacağı zaten beklenmemektedir. Zaten yaptıkları kan analizinde katılımcıların D vitamini seviyelerinin 1 yılın sonunda günlük 800 IU kullananların 11.7 ng/ml; 2000 IU kullananların ise 30 ng/ml olduğu görülmüş. Bu değerler bizim için yetersizlik seviyeleridir.
2- “The effect of vitamin D supplementation on skeletal, vascular, or cancer outcomes” D Vitamini Takviyesinin İskelet, Damar ve Kanser üzerine etkileri.
Bu yayın ise yine tüm dünyayı yanıltmaktadır:
Bu makalede referans gösterilerek etkisi olmadığı söylenen çalışmalardan yüksek doz D vitamini kullananlar incelendiğinde: İlkinde hastanede yatan 70 yaş üstü Alzheimer, Parkinson, inme hastalarına tek doz 9000 IU D vitamini verildikten sonra durumlarındaki değişime bakılmış, hastaların D Vitamini serum kan değerleri ise ortalama 16.60 ng/ml olmuş, duruml arında ise bir değişiklik olmamıştır. Zaten bu D vitamin seviyesi ile bir değişiklik beklenmemelidir.
Lancetteki makalede ise 9000 IU D Vitamini verildi, sonuç; hepsi öldü denmektedir.

Aynı makalede… Devamı yorumlarda… #sağlıklıyaşıyoruz #vitamind #dvitamini

saglikliyasiyoruzcom (Sağlıklı Yaşıyoruz) paylaştı.

-