” Dama alışmış güvercini çağırma, kovma; o bir yere gidemez. Çünkü o

” Dama alışmış güvercini çağırma, kovma; o bir yere gidemez. Çünkü o, dama alışmıştır. Onun iki kanadı da (alışkanlık) sevgi bağı ile bağlanmıştır. Cân kuşunu, sebepsiz yere kovsan da, yine o senin damının etrafında döner, dolaşır.
Onun yiyeceği, içeceği, konacağı yer, hep senin damındır. Yükseklerde kanat çırpar ama, o senin tuzağının âşığıdır.
Ben kendimden geçmiş bir hâlde, güvercin gibi, bu damın, bu güvercinliğin etrafında kanat çırpmadayım! ”
#mevlânacelâleddînrûmî

skraktn (Şükrü Aktan) paylaştı.

-