Değerbilir. Kadir kıymet bilen. Değer mânasına gelen kadir kelimesiyle, Farsça anlayan ve

Değerbilir. Kadir kıymet bilen. Değer mânasına gelen kadir kelimesiyle, Farsça anlayan ve bilen mânasındaki şinas kelimelerinin melezlenmesi sonucu oluşmuştur. #kadirşinas #bazikelimelercokguzel

lugat365 (Lûgat365) paylaştı.

-