Dertsiz gönül,çölde meyvesiz kuru ağaca benzer,gönül odur ki dertle yoğrula,sahibini kemale erdire..Her

Dertsiz gönül,çölde meyvesiz kuru ağaca benzer,gönül odur ki dertle yoğrula,sahibini kemale erdire..Her bir kardeşin günü ve ömrü hayr dola..

mozbag (Mustafa Özbağ) paylaştı.

-