“Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: -Maveraünnehir nereye dökülür?” Meçhul Öğrenci

“Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: -Maveraünnehir nereye dökülür?”
Meçhul Öğrenci Anıtı

beytimerhun () paylaştı.

-