“Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürûr Olamaz bir hânede mihmân

“Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne” [Râsih]

sumeyyebalc1 (SAB) paylaştı.

-