Dilin tehlikesi büyüktür. Onun tehlikesinden kurtuluş ancak susmakla mümkündür. Bunun için Allah’ın

Dilin tehlikesi büyüktür. Onun tehlikesinden kurtuluş ancak susmakla mümkündür. Bunun için Allah’ın dini susmayı övmüş ve müntesiblerini susmaya teşvik etmiştir.

Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: Susan kurtulmuştur! Susmak, hikmettir. Susan ise pek az!.. Abdullah b. Süfyan, babasından şöyle rivayet eder: “Ben Hz. Peygamber’e ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Bana İslâm’dan öyle birşey öğret ki bundan sonra artık hiç kimseden İslâm hakkında birşey sormaya muhtaç olmayayım! diye sorduğumda, Hz. Peygamber cevap olarak şöyle dedi: ‘Allah’a iman ettim de, sonra dosdoğru ol!’ Hz. Peygamber’e sormaya devam ettim: ‘Hangi şeyden sakınayım ya Rasûlallah?’ O da eliyle dilini işaret etti”. Ukbe b. Âmir der ki: Ey Allahın Rasûlü! Kurtuluş nedir?’ dedim, Hz. Peygamber cevap olarak şöyle dedi: ‘Dilini koru! Evinden çıkma! Günahın için ağla!’ @huzur571

tevekkulvakti (Tevekkülvakti) paylaştı.

-