”Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır.” | Hasan-?

”Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır.” | Hasan-ı Basrî (rahmetullahi aleyh)

vecizem (vecize) paylaştı.

-