Dolmabahçe Camii, Sultan II. Mahmud’un kadını ve Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide

Dolmabahçe Camii, Sultan II. Mahmud’un kadını ve Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan (ö. 1853) tarafından mimar Garabet Balyan’a yaptırılmıştır. Valide Sultan’ın vefatının ardından yarım kalan inşaat, 1855’te Sultan Abdülmecid tarafından tamamlatılmıştır. 1948’deki yol genişletme çalışmaları sırasında avlu duvarı yıkılmış ve yanındaki muvakkithanenin yeri değiştirilmiştir.

SALT, Türkiye’de mimar-işveren ilişkisinin nitelikli üretimlere etkisine odaklı “İşveren Sergisi” kapsamında, “Osmanlı İstanbul’unda Kadın Yapıları Haritası” hazırlıyor. #Harita çalışması, 13 Eylül’den itibaren #SALTGalata’da incelenebilir. saltonline.org/tr/1668

#SALTAraştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi

#İşverenSergisi #kadınyapıları #dolmabahçecamii

salt_online (SALT Online) paylaştı.

-