Dünyâda olan binlerce sene, aslında birkaç dakîkadır Buyurdular ki.… Bir gün Efendi

Dünyâda olan binlerce sene, aslında birkaç dakîkadır
Buyurdular ki.… Bir gün Efendi hazretlerine gitdim, “Efendim ben bu gece bir rüyâ gördüm, saatlerce sürdü” dedim. Efendi bana bakdı, bakdı, “Allah Allah, senin rüyâların o kadar uzun mu? O uzun dediğin, bir sâniye yâhut da beş sâniye, haydi bir dakîka olsun” buyurdu. Sonra da “İşte dünyâ da, senin gördüğün rüyâ gibi” buyurdu.
Meselâ efendim insan ölür. Nereye koyarlar? Kabre. Kabirde kaç sene geçer? Bin sene, ikibin sene, üçbin sene. Ama bu, bize göre böyle. Aslında bu, an meselesi. Yâni dünyâdaki binlerce sene, aslında birkaç dakîkadır, uyku gibi.
Âhiretde ne varsa, dünyâda onun görüntüsü var efendim. Meselâ âhiretde ne var? Sohbet var. Peygamber aleyhisselâmın sohbeti var. Nerede bu sohbet? Cennetde. O hâlde biz Cennetde yaşıyoruz. Çünki sohbetin aslı Cennetde.

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-