Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem


Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde ALLAH Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır: Adil devlet başkanı, Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, Kalbi mescidlere bağlı müslüman, Birbirlerini ALLAH(c.c) için sevip buluşmaları da ayrılmaları da ALLAH(c.c) için olan iki insan, Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben ALLAH(c.c) dan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit, Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, Yapayanlızken ALLAH(c.c) anıp göz yaşı döken kişi.” Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2 RABBİM bizleride arşın gölgesinde barındır
tevekkulvakti paylaştı.

-