Ebu Hureyre’den(r.a):Rasulullah(s.a.v) ‘’Sizden hiçbirini ameli kurtarmayacaktır.’?

Ebu Hureyre’den(r.a):Rasulullah(s.a.v) ‘’Sizden hiçbirini ameli kurtarmayacaktır.’’ Buyurdu,’’Seni de mi ey Allah’ın Rasulü?’’ dediler, ‘’Beni de… Ben ancak Allah beni rahmetiyle kuşatmasıyla kurtulabilirim. Çalışın, gayret edin. Sabahleyin, akşam ve gecenin bir kısmında Allah’a ibadet edin. Sürekli hedefe doğru yürürseniz sonunda ulaşırsınız.’’[ Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.] Rivayet ediliyor ki oğulları Yakup(a.s)’a ’’Bizim için istiğfar et’’ dediklerinde, ‘’Sizin için Rabbime edeceğim’’ derken, o bunu seher vaktine ertelemeyi düşünmüş, öyle de yapmıştı. Çünkü bu vakitte dualar makbuldür.

cahide_sultan (Cahide Sultan) paylaştı.

-