@ecevahapoglu Alışveriş Yaşatır’daydı. Kitap satışının tüm gelirini derneğimize bağışladığı için kendisine bu


@ecevahapoglu Alışveriş Yaşatır’daydı. Kitap satışının tüm gelirini derneğimize bağışladığı için kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederiz.. #ecevahapoglu #ecegibihisset #alisverisyasatir #sislietfal #gulumsesen #kansersizyasam #yasayanbilir #4381 Raffles Istanbul
kansersizyasam paylaştı.

-