Eğer bu satırları okuma zahmetine katlanan bir kimseysen, zannımca başlıktaki soruya, hatta


Eğer bu satırları okuma zahmetine katlanan bir kimseysen, zannımca başlıktaki soruya, hatta sorudan çok başlıktaki ithama maruz kalmışsın demektir. Allah’ın hidayeti ile Allah’ın dışında ilahlaştırdığımız bir takım nesne ve kişileri reddedip, Allah’ı tevhide yöneldiğimizde ve çevremizdekilere hakkı davet ettiğimizde cevap olarak verdikleri ortak bir sloganı baz alarak, bu yazıyı hazırlamaya karar verdim. Öyle ki bu kimseler kendilerine tebliğ edilen hakikate gözlerine perdeler inmişcesine, aldırmadan, anlaşmışlarcasına tek bir cümle ile cevap veriyorlar. . Diyorlar ki; “Sen vehhabi misin?” . Bu yazı elbette vehhabilik yada Şeyhul-islam Muhammed bin Abdilvehhab (rahimehullah)’ın tercüme-i halini izah edilmek için yazılmadı. Ancak kısaca değinmekte fayda var ki, ne Muhammed bin Abdilvehhab davetine vehhabiyye dedi, ne de onun davetine icabet edenler bu daveti şeyhe nisbet ederek adına vehhabilik dedi. Şüphesiz bu karalama şeytan ve o’nun dostlarının desiselerindendir. Muhamed bin Abdilvehhab insanları Kur’an-ı Kerim’e ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine davet eden bir imamdan başkası değildi. . Şimdi iyice belle… Şayet şu cümleleri kullanarak bir takım kimseleri Allah’ı birlemeğe davet ediyorsan “Sen vehhabi misin?” ithamına maruz kalman an meselesidir –veya kalmışsındır-. . – İbadet yalnızca Allah’a yapılır, Salihler Allah’ın dostlarıdır, ancak ortakları değildir diyorsan; . – Kabirler üzerine mescid (türbe) inşa edilmez, kabirler ibadethane edinilemez diyorsan; . – Allah’tan başkası gaybı bilemez, O vahiy ile peygamberlerine sadece dilediğini bildirmiştir diyorsan; . – Din tastamamdır artık kimse dine ekleme ve çıkarma yapamaz, dolayısıyla bidat-i hâsene tabiri batıldır diyorsan; . -Helal ve haramları yani yasak ve serbestleri belirlemek, yalnız ve yalnız Allah’ın yetkisindedir diyorsan; . -Kanun çıkarıp, nizam belirlemeye çalışanların (insan-meclis) Tağut olduğunu diyorsan; . -”Eğemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine bağlı meclis üyeleri (millet vekili, baş bakan, vs) ve meclis üyelerine tabi olanların, şirk işlediğini, ilahlık tasladığını diyorsan;
vuslat_91 paylaştı.

-