En büyük şeref, bir yere bağlı olmakdır Buyurdular ki.… Gadab-ı ilâhî gelince

En büyük şeref, bir yere bağlı olmakdır
Buyurdular ki.… Gadab-ı ilâhî gelince, onun önüne kimse duramaz efendim. Çünki cenâb-ı Hak bir hadîs-i kudsîde “Ben bir kulumda iki korkuyu birleşdirmem. Kim dünyâda benden korkarsa, âhiretde korkmasın” buyuruyor. Kim dünyâda benden korkmazsa, yâni kendisini sâhibsiz, sorumsuz, bağımsız, bağlantısız zannederse, çok fenâ olur.
Hâlbuki en büyük şeref, en büyük ni’met, bir yere bağlı olmakdır. Çünki bağlı olmak demek, sana birisi sâhip çıkıyor, seni kurtaracak demekdir. Ama bağsız, bağımsız oldun mu, kimin eline düşeceğin belli olmaz. Ya şeytânın, ya nefsin, ya da kötü bir arkadaşın eline düşersin. İşte bizim en büyük şansımız budur efendim.

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-