Gecenin duâsı. .“Günahkâr kulun duâsı kabul olur mu?” İslâm’da duânın kabul şartları


Gecenin duâsı. .“Günahkâr kulun duâsı kabul olur mu?” İslâm’da duânın kabul şartları içinde kişinin günahkâr olup olmaması ile ilgili bir şart yoktur. Kul günah işler. Allah bağışlar. Günah, kulun duâsı ile Allah arasında bir perde oluşturmaz. Her kulun duâsı cevabı hak eder. Cevap bir nevî kabuldür. Yeter ki kul duâyı kesmesin. Öte yandan, Kur’ân mü’min kulları ısrarla tövbeye dâvet ediyor. Hatta “Kim tövbe etmezse, işte onlar, kendilerine zulmedenlerdir.” 1 der. Oysa tövbe etmek başlı başına bir duâdır. Ve günah tövbeyi gerekli ve hatta zorunlu kılıyor. Öyleyse, “Günahkârım, o halde duâ edemem” gibi bir şartlanmanın İslâm’da yeri yoktur. Tövbeye ve duâya devam emri vardır. “Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” 2 ve “Duâ edin, size cevap vereyim.” 3 âyetlerinin tefsirinde önemli duâ üslûplarına işaret eden Bedîüzzaman, duânın kabul şartlarının bu üslûplar ve diller içinde gizli olduğunu beyan eder. Bedîüzzaman’a göre, adabına uygun olarak Cenâb-ı Hak’tan bir şey istendiğinde, Cenâb-ı Hak verir Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hastalara şöyle duâ etmiştir: 1-“Allahümme rabbi’n-nâsi ezhibi’l-be’se işfi. Ente’ş-şâfî. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke’ leke adüvven ev yemşî leke ilâ salatin.” Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Şifâ ver! Şifâ veren ancak Sen’sin! Sen’den başka şifâ verecek kimse yoktur! Allah’ım! Şu kuluna şifâ ver ki, Senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızânı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.)10
huzur_islamda_ paylaştı.

-