Gençliğin kıymetini bilin! Anadolu Velilerinden Pir Ali Aksarayi hazretleri ”rahmetullahi aleyh“, bir

Gençliğin kıymetini bilin!
Anadolu Velilerinden Pir Ali Aksarayi hazretleri ”rahmetullahi aleyh“, bir gün sevdiği bir gence; – Yavrum! Gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ahireti kazanmak için en kârlı zaman da gençliktir, buyurdu.

Ve ekledi: – Gençlikte, İslamiyet’in bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur.

Delikanlı sordu: – Hikmeti nedir efendim? – Çünkü, maniler karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak, kolay yapılan ibadetler, aşağıda kalır.

İnsan, melekten üstündür

Şöyle devam etti: – Bunun içindir ki, insanların yüksekleri, meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan, maniler arasında ibadet ediyor. Melekler ise, mani olmadan emre itaat ediyorlar.

Ve sordu onlara: – Harp zamanında, askerin kıymeti artar değil mi? – Gayet tabii efendim. – İşte gençlik de böyledir aynen. Gençlik arzuları, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyet’e uygun şeyler ise, Allahü teâlânın sevdikleridir.

Şöyle bitirdi: – Allahü teâlânın düşmanlarını sevindirip, bütün nimetleri veren Sahibimizi gazaba getirmek, akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir.
Kul hakkı mühimdir

Bir gün de sohbetinde; – Kardeşlerim, bir kimseden haksız olarak alınan “bir kuruş”u sahibine geri vermek, “yüzlerle lira” sadaka vermekten, kat kat daha sevaptır, buyurdu. – Hikmeti ne efendim? dediler. – Çünkü kul hakkı çok mühimdir. Bir kimse Peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının “bir kuruş” hakkı bulunsa, o kimse, bu bir kuruşu ödemedikçe, Cennete giremez.

Gönül Sultanları

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-