Göğü yaratan, suvardı beni; hamd olsun, sonra gene hamd olsun, gene hamd

Göğü yaratan, suvardı beni; hamd olsun, sonra gene hamd olsun, gene hamd olsun.
Her ışığa ışıklık verenden ışıklandım; gizli âlemde gömülmüş, gizlenmiş defineden de faydalandım.
Onlara da sırlardan üstünlükler verir, onları da böylece her belâdan kurtarır.
Hz.Mevlânâ ❤ (K.s) Dîvân-ı Kebîr c.VI s. 450 ❤

cangul_official (CAN GÜL) paylaştı.

-