Gözlerimde bir matem biçimleniyor.

Gözlerimde bir matem biçimleniyor.

tahtindamustetir () paylaştı.

-