. . Hasan-ı Basrî şöyle derdi: “Bir takım kimseleri bağışlanma temennileri eğlendirip


. . Hasan-ı Basrî şöyle derdi: “Bir takım kimseleri bağışlanma temennileri eğlendirip oyalamış, sonunda bu dünyadan tevbe etmeden gitmişlerdir.. Onlar: ‘Çünkü biz Rabbimize hüsnü zan besliyoruz’ derlerdi. Yalan söylüyorlar; zanları iyi olsaydı Amelleri de iyi olurdu.”
tevhide.davet paylaştı.

-