Hattat Râkım Efendi’den nefis bir celî sülüs istif. Manası: “Rahman(Esirgeyen)Rahim(Bagışlayan

Hattat Râkım Efendi’den nefis bir celî sülüs istif. Manası: “Rahman(Esirgeyen)Rahim(Bagışlayan) Allah’ın adıyla.Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur.Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.O’na dayandım,O’na güvendim.” Hz.Peygamber Aleyhisselam,Hz.Ali Efendimize hitaben şöyle buyurmuştur: “Ya Ali ! her ne zaman bir darlğa ve sıkıntıya düşersen,bir bela ve musibete uğrarsan şöyle dua et.” “Bismillahirrahmanirrahıym.Vela havle vela kuvvete İlla billahil aliyyil’Azıym.” Yani “Ya Ali Böyle dua edersen sıkıntılı anlarında bu dıayı okumaya devam edersen,Cenab-ı Allah, bu duanın hürmetine düşmüş olduğun bela ve musibetlerin,bunalım ve streslerin her türlüsünü üzerinden defederibunlardan seni kurtarır.” buyurmuştur.

mhozsarac (Mehmed (Mehmet) Hakan Özsaraç) paylaştı.

-