Hazret-i Ömer, Resûlullaha ‘Peki’ dediği için insanların  fazîlette ikincisi oldu… Ahmet Mekk?

Hazret-i Ömer, Resûlullaha ‘Peki’ dediği için insanların  fazîlette ikincisi oldu…
Ahmet Mekkî Efendi rahmetullahi teâlâ

aleyh hazretleri bir sohbette sevdiklerine

Kardeşlerim!.. En fazîletli, en üstün

kelime nedir, bunu biliyor musunuz

diye sordu.
Bilmiyoruz efendim,

dediklerinde;
En fazîletli kelime, doğru söze ‘peki’

demektir. Hazreti Ömer, Resûlullaha

peki dedi ve insanların ikincisi oldu.

Eğer ki peki yerine “Hayır” deseydi,

Ebû Cehil’den daha tehlikeli olurdu,

buyurdu.

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-