Her gece rüzgâr eser. Fakat seher yelininin tatlılığı başkadır. Bunun, istiğfar edenlerin

Her gece rüzgâr eser. Fakat seher yelininin tatlılığı başkadır. Bunun, istiğfar edenlerin nefesinin estiği güzel kokulu yelden başka bir şey değildir. Zira aşığın nefesinin, onun hoşluğu oranında güçlü ve hoş bir kokusu vardır. * Said b.Hasan der ki:’’Seher vakti olduğunda her ağacın hoş kokular yaydığını görmüyor musun?’’ * Süfyan der ki:’’Allah’ın arşının altında depolanmış bir rüzgârı vardır ki bu seher vakitlerinde inleme ve istiğfar taşıyarak eser.’’ * Seher yelleri günahkârların iniltisini, sevdalıların nefeslerini, tövbekârların hikâyelerini anlatışlarını beraberinde taşır.

Şunu iyi bil ki sen seher yelinin hoş kokusunu koklasaydın şu sarhoş kalbin uyanır, kendine gelirdi.

Ebu Hureyre’den(r.a):Rasulullah(s.a.v) ‘’Sizden hiçbirini ameli kurtarmayacaktır.’’ Buyurdu,’’Seni de mi ey Allah’ın Rasulü?’’ dediler, ‘’Beni de… Ben ancak Allah beni rahmetiyle kuşatmasıyla kurtulabilirim. Çalışın, gayret edin. Sabahleyin, akşam ve gecenin bir kısmında Allah’a ibadet edin. Sürekli hedefe doğru yürürseniz sonunda ulaşırsınız.’’[ Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.]

cahide_sultan (Cahide Sultan) paylaştı.

-