Her şey zamanına göre doğrudur. Dahası: senin baktığın açıya göre… Ken­dini kendi

Her şey zamanına göre doğrudur. Dahası: senin baktığın açıya göre… Ken­dini kendi hesaplarınla bağlıyorsun!.. Öylesine bağlıyorsunki, dünyada hiç başka bir hesap kalmıyor. Getirip önüne yığdığın, dayanaklar, tutamaklar, yüzde bin çıkarlı gösteriyor en berbat çıkmazı… Hele,gerçeklere çoğu zaman boş veren, işin bir ucunu Allaha bırakmaya yat­kın, gündelik yaşayışında bile mucizeler beklemeye alı­şık bizim gibi insanları bir düşün! Ne kadar kolay aldatırız kendimizi! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#kemaltahir#kitap#book#igreads

icselbisi (içselbişi) paylaştı.

-