Hile-i bâtıla ile başka mezhebi taklid caiz değildir İslamiyetin bildirdiği hükümlere uymaktan

Hile-i bâtıla ile başka mezhebi taklid caiz değildir

İslamiyetin bildirdiği hükümlere uymaktan kurtulmak için, mezheplerin ruhsatlarını, kolaylıklarını araştırıp, bunlara göre iş yapmak caiz değildir. Böyle araştırmaya Telfîk denir. İhtiyaç olunca, (Bir şeyi kendi mezhebinde yapmak zorlaşınca) başka mezhebe geçmek veya birkaç şeyi başka mezhebe göre yapmak caizdir. Farzı yapmamak veya haramı yapmak için hile yapmak haramdır ve buna, Hîle-i bâtıla denir. Bir şey, farz veya haram olmadan önce, farz veya haram olmasını önlemek caizdir ve buna Hîle-i şer’ıyye denir.

bulut_bey79 (Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-