Hz. Muhammed ﷺ buyurdu: (Yatağa girince 3 defa): Estağfirullah el azim ellezi


Hz. Muhammed ﷺ buyurdu: (Yatağa girince 3 defa): Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh. Okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.. (Tirmizi, Ebu Davud) • Her namazdan sonra da 3 kere okuyalım! • Ve Âyetü’l Kürsi’yi de unutmuyoruz İnşâAllah: Bismillâhirrâhmanirrahim. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard, menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm. ‘ Arkadaşınızı etiketleyin vesile olun okumasına
resimliayet paylaştı.

-