İFAM’ı ziyaret eden Ramazan Ayvallı hocamızla İslami İlimlerin tedrisatına dair hasbihal ettik

İFAM’ı ziyaret eden Ramazan Ayvallı hocamızla İslami İlimlerin tedrisatına dair hasbihal ettik.
#ihsanşenocak #ifam #ihsansenocak #ifammedrese

dr.ihsansenocak (İhsan Şenocak) paylaştı.

-