İmam-ı Rabbani Hazretlerinden İnciler – 109 Allahü teâlâ, bizi ve sizi sünnet-i

İmam-ı Rabbani Hazretlerinden İnciler – 109
Allahü teâlâ, bizi ve sizi sünnet-i seniyyeye uymakla şereflendirsin “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”! Müslümanların birinci vazîfesi îtikadı düzeltmektir. Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmaktır. Çünkü, Cehennemden kurtulacağı bildirilmiş olan bir fırka bunlardır. İkinci olarak, lâzım olan şey, fıkh bilgilerini öğrenmek ve herşeyi bu bilgiye göre yapmaktır.
Fârisî mısra’ tercümesi:
İş budur, bundan başkası hiçtir!

Mektûbat Tercemesi – 91

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-